. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN) . Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenie zamówienia oraz pieniądze.

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane przez administratora. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu,W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

9. Jakakolwiek próba oszustwa zakończy się anulowanie zamówienia oraz banem na PaintballMod.com.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.


Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.